Online poistenie

Typy poistenia, čo a koho poisťujeme

Čo všetko poisťujeme?

Poistenie vozidiel:

 • povinné zmluvné
 • havarijné
 • poistenie finančnej straty GAP
 • poistenie pre prípad odcudzenia alebo totálnej škody StopGAP
 • poistenie predĺženej záruky

Poistenie majetku osôb:

 • rodinný dom a byt
 • poistenie rodinného domu počas výstavby
 • domácnosť
 • občianska zodpovednosť
 • Predĺžená záruka na spotrebiče

Poistenie osôb:

 • životné
 • úrazové
 • dôchodkové
 • cestovné

Poistenie podnikateľov:

 • hnuteľný a nehnuteľný majetok
 • strojné a elektronické riziká
 • prevádzková zodpovednosť
 • stavebno-montážne
 • prerušenie prevádzky
 • colný dlh
 • plodiny a živočíšna výroba
 • poľnohospodársky majetok
 • profesijná zodpovednosť
 • Všeobecná zodpovednosť

Poistenie dopravcov:

 • zodpovednosť dopravcu
 • liečebné náklady
 • garančné
 • zodpovednosť zasielateľa

Iný typ poistenia

Ak ste nenašli typ poistenia, o ktorý máte záujem, neváhajte nás kontaktovať.

Sme profesionáli

Máme 15 ročné skúsenosti v oblasti poistenia a finančných služieb. Garantujeme najlepší servis pre klientov vo vybavovaní poistných udalostí a zmien v poistných zmluvách.

Čítajte viac

Kontakt

Hlavná pobočka
Štefánikova 3, 949 01 Nitra
Pešia zóna (pri Nitrazdroj)

+421 949 158 567
info@flexicon.sk
www.flexicon.sk

Zobraziť všetky pobočky